Over het platform

Een korte introductie

Het Platform Centrummanagement is een initiatief van de VVSG dat werd opgericht met de steun van het Agentschap Ondernemen in het kader van het programma Ondernemingsvriendelijke Gemeente.

Dit Platform wil de Vlaamse steden en gemeenten beter in staat stellen om de kwaliteit en de aantrekkingskracht van hun detailhandelsapparaat en hun kernwinkelgebieden te versterken. Daarom organiseren we een dialoog tussen de gemeentebesturen, de retail- en de vastgoedsector. Zo willen we hen stimuleren tot samenwerking. Door krachten te bundelen en bruggen te slaan, maken we samen werk van winkelsteden met toekomst. Het Platform organiseert drie bijeenkomsten per jaar, telkens opgehangen aan een concrete uitdaging met het oog op een versterkte binnenstedelijke dynamiek.

Roeselare - dialoog - netwerking_600.JPG

Begin 2015 kende het Platform een doorstart, op zelfstandige basis en met steun van enkele partners.

 

Sinds 2016 richt het Platform zich nog uitdrukkelijker op de steden en gemeenten om de vertaalslag te maken naar de gemeentelijke praktijk. Hoe kan een gemeente bijdragen en sturing geven aan een duurzaam en sterk handelsapparaat?  In het licht van het Integraal Handelsvestigingsbeleid biedt het Platform hen de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen en goede praktijken te ontdekken.
 

Wil u meer informatie, neem dan met ons contact op.

Deelnemers en stakeholders over het Platform Centrummanagement

'Er liggen voor Groep Van Roey kansen in nog meer, beter en breder lokaal samenwerken (publiek-privaat). Integrale lange termijn aanpak, meer kwaliteit, meer vertrouwen, … zijn sleutels. Het Platform Centrummanagement geeft ons de nodige handvaten omtrent visie, ambitie en beleid.’
Jos Aerts, bestuurder Groep Van Roey

‘Dat een gezellige, historische stad met al haar charmes ook smart kan worden is een uniek voordeel. Om die gezelligheid te kunnen matchen met moderne technologie is een sterk centrummanagement cruciaal. Dat maakt de binnenstad tot een eeuwig en bewezen recept voor succes.’
Anneleen Desmyter, CEO Qrf

‘Actief beheer en promotie zijn belangrijke troeven van shopping centra. Als kernwinkelgebieden hun rol als attractiepool willen blijven spelen is een professioneel centrummanagement een must. Daarvoor is een regelmatig overleg noodzakelijk met professionals die met beheer van commerciële clusters bezig zijn.’
Luc Plasman, gedelegeerd bestuurder Wereldhave Belgium

‘De sleutel tot een levendige binnenstad ligt in een goede samenwerking tussen alle betrokkenen: de handel, het vastgoed en het stadsbestuur. Het Platform bood me in het verleden niet alleen vernieuwende inzichten in de retail. Ik kon er vooral in gesprek gaan met de juiste mensen. Ook in 2015 ben ik van de partij!’
Wim Jorissen, schepen van Economie stad Mechelen

‘Als nationaal aanwezige retailer zien wij het positieve effect van goed centrummanagement op de levendigheid en attractiviteit van stadscentra. De platformbijeenkomsten zijn een broeiplaats waar de verschillende stakeholders kunnen debatteren over zowel concrete dossiers als over de grote lijnen van wat centrummanagement kan bewerkstellingen voor een binnenstad. Ik juich het voortzetten van dit initiatief dan ook toe!’
Patrick van Kerkhoven, Real Estate Manager Veritas

‘Ondanks de enorme uitdagingen voor stadskernen vandaag, is het duidelijk dat de toekomst van retail zich in de stadscentra bevindt. De bijeenkomsten van het Platform vormen een uniek overlegplatform voor de betrokken actoren: lokale overheden, retailers, vastgoedspelers. Van die ontmoetingen zijn we als gespecialiseerd retailvakblad graag een bevoorrechte getuige.’
Stefan Van Rompaey, chief editor Retail Update

‘In Blankenberge werken we actief samen met de retailers en de vastgoedsector. Onder andere door deze samenwerking kunnen we Blankenberge op de kaart blijven zetten. Het Platform biedt voor ons een belangrijke meerwaarde: een grondig inzicht in de retailsector, maar meer nog de netwerking met retail en vastgoed.’
Patrick De Klerck, burgemeester Blankenberge

‘Voor kleinere steden wordt de teerling nu geworpen. Met Diest gaan we de goede richting uit. Dat is enkel mogelijk door een actieve samenwerking met alle partijen. Als centrummanager mis ik geen enkele bijeenkomst van het Platform. Het is een bron van inspiratie en ik kan er interessante contacten leggen. Meer dan bij gelijkaardige bijeenkomsten.’
Joachim Vancluysen, centrummanager Diest