De omgevingsvergunning voor kleinhandel: iedereen klaar?

Antwerpen, donderdag 30 november 2017

 

Cover2.PNG 

Programma

 Sprekers3.PNG

Direct naar de programmabrochure en het inschrijvingsformulier.

9u30Ontvangst met koffie en thee
10uWelkom
Bart Palmaers, Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten
10u10

Inwerkingtreding decreet integraal handelsvestigingsbeleid: stand van zaken
Eline Horemans, Agentschap Innoveren en Ondernemen

Eén maand voor het decreet IHB volledig in werking treedt, schetst Eline Horemans een overzicht van wat u nog mag verwachten. Zij staat onder meer stil bij het Vlaams beleidskader dat in opmaak is, bij de integratie van de socio-economische vergunning in de omgevingsvergunning en bij de opstart van het Comité van Kleinhandel. Kortom, een bondig overzicht om de dag te starten.

10u20

De omgevingsvergunning en het omgevingsloket in een notendop
Peter Schryvers, Departement Omgeving

Peter Schryvers licht de filosofie en essentiële aspecten van de omgevingsvergunning toe. Hij maakt u ook wegwijs in het omgevingsloket. Vanaf 1 januari zullen alle gemeenten immers gebruik maken van dit loket, zij het dat aanvragen voor een omgevingsvergunning voor alleen kleinhandel voorlopig nog analoog zullen verlopen.

​10u40

Een omgevingsvergunning voor kleinhandel verstrekken: het proces verduidelijkt
Ingrid Schroyens, Idea Consult

Achter de omgevingsvergunnign voor kleinhandel schuilen verschillende procedures en naargelang de situatie zijn er verschillende overheden bij betrokken. Ingrid Schroyens overloopt ze allemaal en staat vooral stil bij de vergunningsaanvraag, zowel de vereenvoudigde als de gewone procedure (met ook een stedenbouwkundig en/of milieuluik). Daarnaast komen o.a. ook de rol van de gemeentelijke omgevingsambtenaar, de beroepsprocedure en het handhavingsproces aan bod,

11u10

Ondertussen in Nederland: strategieën voor vitale binnensteden
Nienke van Gerwen, BRO

Als programmamanager van het Nederlandse Platform Binnenstadsmanagement en retailadviseur bij BRO, is Nienke van Gerwen goed geplaatst om inzicht te verschaffen in de strategieën die Nederlandse gemeenten anno 2017 volgen om sterke winkelgebieden te creëren. Mede dankzij de toenemende functieverdichting en de economische ontwikkeling zijn samenwerkingsverbanden in centrumgebieden sterk in beweging. Ze geeft een overzicht van de actuele ontwikkelingen en strategieën die succesvol worden ingezet om de Nederlandse stadskernen toekomstbestendig te maken.

​12u05

​Wat ligt er nog op de plank?
Bart Palmaers, Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten

Een blik op de namiddag - inhoudelijk en praktisch.

12u15

Lunch

Voldoende gelegenheid om van gedachten te wisselen en te netwerken tijdens een wandelbuffet.

13u15Parallelle namiddagsessies

1.       De omgevingsvergunning kleinhandel: de verschillende procedures in detail

In deze sessie bekijken we de verschillende procedures voor de behandeling van een omgevingsvergunningsaanvraag voor kleinhandelsactiviteiten in detail (met oog voor de rollen en termijnen). Hierbij maken we het onderscheid tussen de vereenvoudigde procedure (enkel kleinhandel) en de gewone procedure (kleinhandel + stedenbouw en/of milieu), de verschillen inzake bevoegdheden en procedureverloop naargelang de winkelvloeroppervlakte (>400m², > 1.000m², …) en de locatie (centrumstad of niet-centrumstad) waarop de aanvraag betrekking heeft. Speciale aandacht gaat ook naar de handhaving en naar het belang van een goede samenwerking tussen de diensten ruimtelijke ordening, milieu en economie (al dan niet met de aanstelling van een omgevingsambtenaar detailhandel). Mét - zoals steeds - ruimte voor vragen en opmerkingen.

2.       Hoe een vergunningsaanvraag inhoudelijk beoordelen?

Elke aanvraag voor een omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten moet beoordeeld worden op basis van de bindende bepalingen van de geldende planningsinstrumenten, aan de vier basisdoelstellingen van het decreet IHB en aan de beleidsmatig gewenste ontwikkelingen (kleinhandelsvisie, ...). In deze sessie kan u - in primeur - het aanvraagformulier en de verschillende bijlagen doorlopen. En krijgt u een unieke kans om al uw vragen te stellen aan VLAIO.

3.       Gluren bij de buren: inspiratie uit Tilburg

De binnenstad van Tilburg maakt een ongekende inhaalslag. De herontwikkeling van de binnenstad en de aangrenzende gebieden werkt als een katalysator voor het enthousiasme van bezoekers en inwoners. De gemeente, ondernemers en vastgoedeigenaren bouwen samen aan een aantrekkelijke binnenstad die klaar is voor de toekomst. Een binnenstad waar mensen graag willen winkelen, wonen en werken. Stefan van Aarle, regisseur binnenstad Tilburg, wil u inspireren met dit Tilburgse verhaal. Hier vind je alvast een voorsmaakje

14u30

Parallelle sessies – vervolg

Herhaling van de drie bovenstaande sessies. Elke deelnemer kan in totaal twee sessies volgen.

15u45Afsluitende receptie en netwerkmoment

 

Lees ook de volledige programmabrochure.  Inschrijven kan u via deze weg.

 

1 januari 2018 is het zover: de socio-economische vergunning wordt geïntegreerd in de omgevingsvergunning.  Bij de gemeentebesturen roept deze transitie nog heel wat vragen op, een aantal onduidelijkheden moeten immers nog uitgeklaard worden. Daarom stellen we deze platformbijeenkomst volledig in het teken van de omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten.

Met de inwerkingtreding van hoofdstuk 4 van het decreet integraal handelsvestigingsbeleid (IHB) verdwijnt de op zichzelf staande socio-economische vergunning.  Voortaan spreken we van een omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten, die al dan niet gekoppeld is aan een stedenbouwkundig en/of milieu-luik.  Nadat Eline Horemans (Agentschap Innoveren & Ondernemen) u kort de inwerkingtreding van het decreet schetst, zal Peter Schryvers (Departement Omgeving) u wegwijs maken in de omgevingsvergunning en het omgevingsloket.

Vervolgens staan we stil bij de procedure om een omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten te verstrekken.  Ingrid Schroyens (Idea Consult) zal een handig overzicht aanreiken over de verschillende procedures en de bevoegde overheidsniveaus. Daarbij komen ook de beroepsprocedure, de gemeentelijke omgevingsambtenaar en de – eveneens hervormde – handhaving aan bod.

Om u enigszins op adem te laten komen, voorzien we voor de lunch nog de nodige beleidsmatige inspiratie.  Nienke van Gerwen (BRO), al jaren een van de bezielers van het Nederlandse Platform Binnenstadsmanagement, is uitermate goed geplaatst om ons inzicht te verschaffen in de strategieën die Nederlandse gemeenten anno 2017 volgen om sterke winkelgebieden te creëren.

In de namiddag gaan we tijdens interactieve sessies dieper in op zowel de procedurele aspecten van de vergunningverlening als de inhoudelijke beoordeling van een vergunningsaanvraag.  In twee aparte sessies krijgt u een uitgebreide toelichting én de kans om concrete vragen te stellen over de stappen in het vergunningsproces, de na te leven termijnen, de samenwerking tussen stedenbouw, milieu en economie, de gemeentelijke omgevingsambtenaar, het aanvraagformulier, de beoordeling op basis van de 4 doelstellingen, enzovoort.  In een derde sessie gluren we verder bij onze buren. Stefan van Aarle, regisseur binnenstad Tilburg, legt ons uit hoe het gemeentebestuur, winkeliers én vastgoed samenwerken in deze springlevende winkelstad.

Bent u, vanuit economie of stedenbouw, van ver of nabij, betrokken bij de nieuwe omgevingsvergunning én heeft uw gemeente enige ambitie op het vlak van detailhandel? Dan bent u er ook nu weer bij op deze Platformbijeenkomst.

 

Partners

Het Platform Centrummanagement is een initiatief van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw. De platformbijeenkomsten worden georganiseerd in het kader van het project ‘Kernversterkend Winkelbeleid van A tot Z’ van de VVSG, i.s.m. het Agentschap Innoveren & Ondernemen, en met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Hermesfonds.

Partnerbalk.PNG